U bevindt zich hier: Contact » Bestuur

Bestuursleden van NRC en KMD

 

NAAM

ADRES

POSTCODE

WOONPLTS

TELEFOON

FUNCTIE

Bestuur     
Jenet Platte-HoogersDokter Bruinsweg 26 8085 BV  Doornspijk06-16125289secretaresse
Lonneke van Urk Hoge Varenweg 35 3849 RGHierden06-53718983penningmeester
Ben TonHardenbrinkweg 148071 SMNunspeet06-16192027accommodatiebeheer
Mendy de Ruiter   06-37309099Sponsoring en communicatie
Hennie Vriesema   06-53103986kantinebeheer
Kantinecommissie     
Arnold Peek     
Gert Jan en Riekie BonenbergKon.Wilhelminalaan 188071 NXNunspeet06-19912914 
Sponsorcommissie     
Mendy de Ruiter     
Astrid Weijman     
      
wedstrijdcommissie:       
Jeske Kranenbarg    06-22980568wedstrijdsecretariaat
Bea Ton    wedstrijdsecretariaat
Aaltje Neymeijer   06-50917088wedstrijden

 

 Taakverdeling bestuur


Voorzitter

 • leidt en coördineert al de taken van de bestuursleden en vertegenwoordigt de vereniging binnen de organen van de KNHS
 • vertegenwoordigt de vereniging bij besprekingen met de gemeente, zoals gevolgen bouwplan Molenbeek voor de vereniging
 • houdt communicatie binnen de vereniging in het oog.
 • het, samen met de secretaresse, voorbereiden van bestuursvergaderingen en agenda
 • levert bijdrage aan de te organiseren concoursen
 • is coördinator van de sponsorcommissie reclameborden
 • is coördinator van de sponsorcommissie voor de zomerconcoursen

 


Secretariaat (Jenet Platte)

 • het voeren van correspondentie namens het bestuur en leden
 • het bijhouden van het archief
 • levert bijdrage aan de te organiseren concoursen
 • het samenstellen van de notulen en agenda van de ledenvergaderingen
 • het samenstellen van de notulen en de agenda van de bestuursvergaderingen
 • het bijhouden van het ledenregister (paarden en pony's) en ereleden
 • stuurt de wedstrijdcommissie aan 
 • 


Penningmeester (Lonneke van Urk)

 • het beheer van de financiële middelen van de vereniging
 • het innen van de KNHS gelden
 • het innen c.q. doen innen van de contributies van de leden/aspirant-leden
 • het afhandelen van de financiële verplichtingen door de vereniging aangaan
 • het tijdig voor de algemene ledenvergadering bij het bestuur indienen van een ontwerprekening en verantwoording van het financieel beheer over het afgelopen boekjaar
 • levert bijdrage aan de te organiseren concoursen
 • instructiebegeleiding paarden en pony's, d.w.z.:
  a. wensen of vragen van de instructie in de bestuursvergadering brengen
  b. samen met de instructie een les- c.q. leerprogramma maken
  c. wensen van het bestuur met de instructie bespreken
  d. bij uitvallen van een of meer lessen de betrokken leden informeren
 • houdt functioneringsgesprekken met de instructie


Bestuurslid Sponsoring (Mendy de Ruiter)

 • stuurt de sponsorcommissie aan
 • levert bijdrage aan de te organiseren concoursen
 • helpt bij organisatie van de sponsorcommissie reclameborden
 • helpt bij organisatie van de sponsorcommissie voor de zomerconcoursen  

Bestuurslid (Ben Ton)

 • inventariseert al het materiaal
 • zorgt voor het onderhoud van de accommodatie
 • levert bijdrage aan de te organiseren concoursen
 • organiseert de ruiteravonden, voor wat betreft de donateurskaarten
 • draagt zorg voor de donateursadministratie
 • aanspreekpunt organisatie ruiteravonden 

Bestuurslid (Hennie Vriesema)

 • beheert de kantine
 • organiseert de worsten actie 
 • levert bijdrage aan de te organiseren concoursen


Helma Franken (instructeur pony’s en paarden dressuur)

 • deelt de pony en paarden leden in in instructiegroepen
 • geeft aan deze groepen volgens datum, tijd en schema les
 • evt. begeleiding op concours
 • bespreekt met de instructiebegeleider het les- c.q. leerprogramma en het beoogde doel

Nienke Begeman-de Boer (instructeur springen pony’s en paarden )

 • deelt de pony- en paardenleden in in instructiegroepen
 • geeft aan de leden volgens datum, tijd en schema les
 • evt. begeleiding op concours
 • bespreekt met de instructiebegeleider het les- c.q. leerprogramma en het beoogde doel
 • het bouwen van parcoursen bij wedstrijden en concoursen