U bevindt zich hier: Informatie » Lidmaatschap

Lidmaatschap

 

Vrijwilligerswerk

Zoals op de homepagina van deze website al is aangegeven bestaat onze vereniging bij gratie van vrijwilligerswerk. Voordat je lid wordt is het goed je dat te realiseren. Als lid zal je namelijk gevraagd worden om ook belangeloos je medewerking voor bepaalde activiteiten te leveren. Het kan zijn dat je benaderd wordt om mee te helpen een wedstrijd te organiseren, of om mee te helpen onderhoud aan de accommodatie te verrichten, een bijdrage voor het toneel te leveren (een rol spelen of lootjes verkopen o.i.d.), in de sponsor- of activiteitencommissie plaats te nemen, aan acties om geld te in te zamelen mee te doen, in het bestuur plaats te nemen, of dat je gevraagd wordt je energie in te zetten voor iets anders.

Natuurlijk houden we daarbij rekening met jouw talenten en kwaliteiten en worden de taken verdeeld, zodat je niet aan alles hoeft mee te doen. We bedoelen hier alleen maar te zeggen dat het nadrukkelijk niet zo is dat je voor het betaalde contributiebedrag een tegenprestatie van de vereniging mag verwachten, waarvoor je zelf verder niets hoeft te doen.

Binnen onze vereniging loopt dit vrijwilligerswerk al jaren goed en het bestuur heeft over de inzet van de leden dan ook geen klagen. Dat willen we graag zo houden en daarom vestigen we hier er de aandacht nog eens op.

 

Lidmaatschap en tarieven

We kennen verschillende soorten van lidmaatschap binnen onze vereniging. Dat zijn:

  • rijdende leden
  • niet-rijdende leden
  • ereleden
  • startkaartleden

Rijdende leden zijn leden die actief binnen de vereniging de dressuur- en/of springsport beoefenen en daarbij gebruik mogen maken van de verenigingsaccommodatie en de door de vereniging georganiseerde lessen. Binnen de rijdende leden maken we, alleen in contributie, onderscheid tussen lessende en niet-lessende leden.  

Niet-rijdende leden zijn ondersteunende leden, die niet van de accommodatie en de lessen gebruik mogen maken.

Ereleden hebben dezelfde rechten als andere niet rijdende leden en zijn, op grond van hun verdienste voor de vereniging, vrijgesteld van contributiebetaling.

Startkaartleden zijn leden die alleen namens onze vereniging op wedstrijden mogen starten. Zij maken geen gebruik van de accommodatie of lessen.

 

Naast leden kent de vereniging ook donateurs. Een donateurskaart ad € 12,50 geeft toegang voor twee personen tot een van de jaarlijkse ruiteravonden (toneel).  

 Contributie vereniging NRC / KMD
  1. lessend rijdend lid NRC / KMD                                  € 300,--
  2. niet lessend rijdend lid NRC/KMD                             € 275,--
  3. Niet rijdende leden (geen startkaarthouder)              €   20,--
  4. Startkaartlid                                                                €   60,--
 

Bijkomende kosten voor wedstrijd rijdende leden

De geactualiseerde bedragen vind je steeds op de tarievenlijst zoals deze op de website van de KNHS is vermeld.

Toneel donateurs                                                           €  12,50

 

Proefmaand

Het is mogelijk om één maand op proef te rijden binnen onze vereniging. Dan kun je meedoen met alle verenigingsactiviteiten (zoals de groepslessen) welke in de gekozen maand plaats vinden. De KNHS startkaart, welke nodig is voor het deelnemen aan wedstrijden, wordt dan nog niet aangevraagd of overgezet. Uitkomen in wedstrijden voor onze vereniging is daarom dan nog niet mogelijk. In de proefperiode kun je “proeven” of onze vereniging bij je past en daarna kun je besluiten of je al dan niet definitief lid wordt van onze vereniging. De kosten verbonden aan deze proefperiode bedragen € 50,00, dit is inclusief (verplichte) KNHS lidmaatschap. 

 

Aanmelden

Aanmelden voor een proefperiode kun je doen door op [CONTACT] te klikken linksboven op deze pagina. Vul alle items volledig in en geef aan dat het om de aanmelding voor een proefperiode of definitief lidmaatschap gaat. Binnen korte tijd ontvang je dan bericht. Duurt dat je te lang, dan kun je natuurlijk ook rechtstreeks telefonisch contact opnemen met de secretaresse van het bestuur. Klik daarvoor in het hoofdmenu op [VERENIGING] en vervolgens op [BESTUUR]. Zij zal je dan verder helpen.

 

Afmelden

Een lid is steeds tot en met 31 december van het lopende jaar lid van de vereniging. Dat is in de statuten en het huishoudelijk reglement zo geregeld en daarop is geen uitzondering mogelijk. Opzeggen is noodzakelijk voor 1 november en gaat in op 1 januari van het daarop volgende jaar. Alleen als er voor 1 november is opgezegd zal de secretaresse het lidmaatschap van de vereniging tijdig kunnen beëindigen en er ook voor zorgen dat alle KNHS lidmaatschappen m.i.v. het daarop volgende kalenderjaar worden beëindigd. Afmelden kun je doen door op [CONTACT] te klikken linksboven op deze pagina. Vul alle items volledig in en geef aan dat het om afmelding van het lidmaatschap gaat.