U bevindt zich hier: Kalender » Clubkampioenschappen

REGLEMENT CLUBKAMPIOENSCHAPPEN N.R.C. EN K.M.D.

 

 

Voorwoord

 

In dit reglement kan niet iedere gebeurtenis worden voorzien. Het bestuur verplicht zich om in ieder onvoorzien en uitzonderlijk geval in een sportieve geest, zoveel mogelijk in overeenstemming met de bepalingen van dit reglement en de reglementen van de L.R. te beslissen.

 

Algemene bepalingen

 

1.               Onder clubkampioenschappen wordt verstaan: Een wedstrijd welke eens per jaar wordt gehouden en uitsluitend is opengesteld voor leden van de N.R.C. en de P.C. K.M.D., met als doel om uit te maken welke ruiter / amazone zich voor het betreffende jaar kampioen van de vereniging mag noemen.

2.               Ieder die deelneemt aan het kampioenschap, wordt gehouden zich aan dit reglement te onderwerpen.

3.               Het bestuur van de vereniging is bevoegd bij hoge uitzondering ontheffing van de in dit reglement voorkomende bepalingen te verlenen of wel er vanaf te wijken.

 

 

Structuur van de wedstrijd voor het clubkampioenschap

 

1.               De wedstrijd om het clubkampioenschap bestaat uit:

A.              Het rijden van een dressuurproef

B.              Het rijden van een parcours type klassiek (2 manches, dus de barrage telt hier niet mee)

- voor de paarden tellen parcoursen vanaf 80 cm mee voor het clubkampioenschap

- voor de pony's tellen parcoursen vanaf 50 cm mee voor het clubkampioenschap. 

 

 

Wijze van berekening

 

1.               Het aantal dressuurpunten.

2.               Voor het springen begint iedere deelnemer met het hoogste aantal dressuurpunten, daarop worden (uit in de eerste en tweede manche) in mindering gebracht:

A.        Eerste ongehoorzaamheid                                                      4 punten

B.        Tweede ongehoorzaamheid                                                   8 punten

C.        Derde ongehoorzaamheid                                                      Uitgebeld

D.        Omver werpen van de hindernis in de sprong                       4 punten

E.        Val van het paard/pony of de ruiter of van beiden                 10 punten

F.         Het overschrijden van de toegestane tijd per seconde           ¼ punt

G.        Het rijden van een verkeerd parcours                                    Uitgebeld

3.               Een deelnemer welke wordt uitgebeld krijgt 40 punten minder dan de laagst geklasseerde combinatie in het springen.

4.               De klassering wordt bepaald door de som van de punten 1 en 2 c.q. 3, bij ex-equo zijn de dressuurpunten bepalend.

 

 Deelnemers

 

1.               Startgerechtigd zijn ruiters / amazones die lid zijn van de L.R. de Nunspeetse Ruiterclub en P.C. Klein Maar Dapper.

2.               Elke deelnemer mag maximaal 1 paard/pony starten, per discipline.  Evt. overige starts zijn HC.

              - Om voor het algemeen kampioenschap in aanmerking te komen moet de start in het springen gedaan zijn met dezelfde pony/paard als waarin in de dressuur gestart is. 

  

Juryleden

 

1.               De wedstrijd zal worden beoordeeld door een jury, die bij voorkeur geen lid is van de vereniging

2.               De naam van het jurylid dient voor te komen op de juryledenlijst van de K.N.H.S.

3.               Het jurylid dient minimaal in het bezit te zijn van de kwalificatie die hem/haar het recht verleend het hoogst geklasseerde lid te jureren.

  

Slotbepaling

 

1.               Naast het klassement is er een dressuurkampioen(e); Hoogst aantal dressuur punten.

2.               Naast het klassement is er een springkampioene(e); Hier telt de barrage op tijd wél mee.

3.               Het rijden van een BB parcours voor paarden telt alleen mee voor het algemeen klassement (telt niet mee voor het springkampioenschap).     

4.               Dit reglement geldt voor paarden en pony’s afzonderlijk.